1022, 1024, 1028, 1032 NE 68th St, 1023, 1029 NE 69th St.